Button Fysiotherapie

Button Acupunctuur

Button Zuurstoftherapie

Artikel burnout

Artikel burnout

http://www.geactiveerde-zuurstof.nl/burnout.html

Artikel Burnout

Mensen die te maken hebben met stress, overspannenheid of een burn out herkennen zich vaak in de volgende symptomen: Vermoeidheid Lusteloosheid Neerslachtig Piekeren Snel geprikkeld Slecht in en/of doorslapen Moeite met concentreren Wat doet het? De voordelen van geactiveerde zuurstoftherapie bij een burn-out of stress zijn: Meer energie en vitaliteit Beter in– en doorslapen en fit weer opstaan Verbetering van de algehele conditie Betere psychisch weerstand en stressbestendigheid Ontspanning door herstel van de balans in het autonome zenuwstelsel Een beter concentratievermogen en een betere geheugenfunctie ​ Sinds de introductie van de geactiveerde zuurstoftherapie– ongeveer 40 jaar geleden – blijkt dat deze therapie heel goed ingezet kan worden bij de preventie en behandeling van burn-out. Volgens professor Klaus Jung van de universiteit van Mainz ligt de sleutel ligt in het effect van de geënergetiseerde inhalatielucht op de energiehuishouding van de cellen. Door een verbeterde zuurstofbenutting wordt in de cellen meer energie geproduceerd. Deze energie wordt direct aangewend om de vitale processen in het lichaam te ondersteunen en te optimaliseren. Het lichaam boekt dus een significante energiewinst. ​ geactiveerde zuurstoftherapie werkt sterk harmoniserend op het autonome zenuwstelsel, ook wel bekend als het vegetatieve zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel stuurt en regelt alle vitale processen in het lichaam, zoals de stofwisseling, het immuunsysteem, de stressregulatie, de hormoonhuishouding, het slaapgedrag, de bloeddruk en de hartslag. geactiveerde zuurstoftherapie kan goed dienen als basistherapie die ook de effectiviteit van andere reguliere en complementaire behandelingen verhoogt. Wat heeft geactiveerde zuurstof te bieden bij een Burn out en Stress? Het herstellen van een burnout en het voorkomen van recidive is een langdurig proces. Het is daarom belangrijk om te zorgen dat de klachten zo snel mogelijk verbeteren en om er voor te zorgen dat de patiënt er zo min mogelijk last van heeft. Geactiveerde Zuurstoftherapie biedt een mogelijkheid om de algehele conditie van de patiënt te verbeteren en om de kwaliteit van leven bij burnout te verhogen. Door zowel behandelaars als patiënten in verschillende landen is gerapporteerd dat ondersteuning met deze therapie een positieve invloed heeft. Om de effecten van deze therapievorm te documenteren is een aantal zorgvuldig gecontroleerde en nauwgezet gevolgde studies uitgevoerd. Algemene preventie en therapie Een tijdige en consequente preventie is verreweg de meest effectieve maatregel, maar deze is vanwege de complexiteit van het ziektebeeld, de moeizame diagnosestelling en het feit dat de betrokkene lange tijd niet voor rede vatbaar is, moeilijk te realiseren. Bij preventie staan psychohygiëne, voldoende slaap, lichamelijke training, een matig gebruik van genotmiddelen, een goede voeding, ontspanningstechnieken en het onderhouden van sociale contacten op de voorgrond. Voor mensen die het risico op een burnout lopen, is het belangrijk dat ze „tijd“ en „ruimte“ vinden om uit te kunnen rusten en regenereren. Dat kan door het beoefenen van sport en muziek, lezen, meditatie of gebed. De aandacht moet worden afgeleid van de omstandigheden die de belasting veroorzaken, en worden gericht op als positief ervaren activiteiten. Alleen dan kan de betrokkene afstand nemen van het belastende dagelijkse leven. Als basistherapie worden in principe alle preventieve maatregelen aangemerkt. Daarnaast zijn gedragstherapeutische maatregelen van belang, zoals een andere verdeling van de energie, waarbij het accent wordt verlegd van taakgerichte activiteiten naar de eerder meestal verwaarloosde vrijetijdsbesteding, en het opstellen van een tijdschema met voldoende vrije ruimte en een ruimte voor ontspanning. De betrokkene moet inzicht krijgen in deze belastende factoren en daarmee om leren gaan. Het belangrijkste doel van de behandeling is een drastische verandering van de oude leefgewoonten die de burnout hebben veroorzaakt. Ook moet een nieuw zelfbeeld worden ontwikkeld. Onderzoek naar Burn Out, Stress en Geactiveerde Zuurtoftherapie Er zijn veel studies gedaan naar de werking van deze therapie. Hieronder vindt u een aantal publicaties dat verband houdt met stress en burnout. Dr. Michael Kucera heeft in november 2006 de resultaten van zijn studie naar de effecten van geactiveerde zuurstoftherapie op de HRV en daarmee op het autonome zenuwstelsel in Explore! magazine gepubliceerd. Zijn conclusie is dat de toepassing van GZT een significante invloed heeft op de regulerende werking van het autonome zenuwstelsel. Hij concludeert dan ook dat deze inhalatietherapie kan worden aanbevolen aan patiënten met chronische ziekten en aandoeningen. Tijdens het vierde internationale Symposium “Herzfrequenzvariabilität” (Martin Luther universiteit in Halle (D), november 2008) heeft professor dr. Kuno Hottenrott de conclusies van zijn onderzoek naar de effecten van geactiveerde zuurstoftherapie op de HRV in rust gepresenteerd. Samen met zijn collegae S. Muller en M. Steiner heeft hij een significante invloed op het autonome zenuwstelsel waargenomen, dat hij omschrijft als een acuut vagaal effect. Professor Hottenrrott pleit voor verder onderzoek naar de longitudinale effecten van de therapie. In een studie door dr. Claudia Schöllmann is gekeken naar de effecten van geactiveerde zuurstoftherapie enerzijds en Zuurstoftherapie anderzijds. Bij de geactiveerde zuurstoftherapie is sprake van een significant betere zuurstofbenutting, die weerspiegeld wordt in een betere stofwisselingskwaliteit en een verbetering van het regulerend vermogen. Het onder dezelfde condities inhaleren van geconcentreerde zuurstof had daarentegen geen positieve effecten. In een publicatie van professor Jung van de universiteit van Mainz wordt de heilzame werking van spirovitalisatie bij burn-out beschreven. Wat is een burn out? De naam „burnoutsyndroom“ is afgeleid van het Engelse „to burn out“: opbranden. Wat hiermee wordt bedoeld, is een bijzonder ernstige uitputtingstoestand die wordt veroorzaakt door het werk en/of door gezins- of familieomstandigheden. Een burnout wordt gekenmerkt door zowel lichamelijke als door psychische symptomen, die weken tot jaren kunnen aanhouden. Soms wordt het burnoutsyndroom gebruikt als synoniem van het chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs of myalgische encefalomyelitis, ME). Een belangrijk verschil is echter dat de aanwezige klachten bij CVS/ME eerder zijn toe te schrijven aan lichamelijke oorzaken, zoals chronische infecties. Bij het burnoutsyndroom zijn de belangrijkste oorzaken vooral psychisch van aard, zoals overbelasting op het werk en een negatief zelfbeeld. Het burnoutsyndroom is bovendien veel complexer. Vermoeidheid is – hoewel het meest opvallende – maar één van de vele symptomen. De levensbatterij is leeg, men heeft eenvoudigweg geen kracht meer om te leven.

Fysiotherapie Poortugaal © 2014 Frontier Theme