Button Fysiotherapie

Button Acupunctuur

Button Zuurstoftherapie

Stand van zaken

Stand van zaken

Gezondheidstechnologie op basis van natuurlijk verrijkte zuurstof

De innovatieve natuurlijke gezondheidstechnologie van Airnergy is door wetenschappers als Prof. Dr. med. Dietrich Grönemeyer gekarakteriseerd als een effectieve basistherapie in de complementaire geneeskunde. De technologie is ontwikkeld door Natural Energy Solutions uit Duitsland. Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat Airnergy een positieve invloed heeft op een groot aantal (chronische) ziekten en aandoeningen. Door de gunstige invloed op het aërobe prestatievermogen en dus de prestatieverbeterende werking zijn er veel toepassingen voor – professionele – sporters.

Singlet Oxygen Energy

De Airnergy-technologie is gebaseerd op het fysiologische principe van Singlet Oxygen Energy. Net als bij het proces van fotosynthese worden de zuurstofmoleculen onder invloed van een natuurlijke lichtbron voor een split second in een hoog energetische toestand – de zogenaamde singlettoestand – gebracht. In het Airnergytherapietoestel keert de zuurstof van de singlettoestand terug in de van nature in de lucht aanwezige triplettoestand. De energie die bij het „terugkeren” vrijkomt, wordt geabsorbeerd door in de bevochtigde ademlucht aanwezige watermoleculen. Samen met de normale ademlucht wordt deze energie via een lichte adembril aan het lichaam aangeboden.

Dit helpt het organisme om het natuurlijk vermogen om zuurstof te benutten, te regenereren. Dit is vooral onder belasting van belang en meestal kan dit vermogen aanzienlijk worden verbeterd.

Vrije radicalen en oxidatieve stress

Onze lichaamscellen hebben zuurstof nodig om energie te kunnen produceren. Als bijproducten van de verbrandingsprocessen ontstaan daarbij allerlei zuurstofverbindingen, waarvan sommige zogenaamde vrije radicalen zijn.
Naarmate het lichaam meer energie produceert – bijvoorbeeld bij sporten of in geval van stress – neemt ook het aantal vrije radicalen toe. Bij ontstekingen als gevolg van ziekte ontstaan meer vrije radicalen. Vrije radicalen zijn hoogreactieve deeltjes met een of meerdere ongepaarde elektronen. Zij dringen andere lichaamseigen verbindingen, zoals eiwitten, vetten en het erfelijk materiaal, binnen en nemen van deze intacte moleculen afzonderlijke elektronen af. Deze aangetaste moleculen worden daardoor zelf vrije radicalen die weer met andere moleculen reageren. Zo ontstaat als het ware een echte kettingreactie, met cumulatief negatieve invloeden.

Ook omgevingsinvloeden kunnen zulke reacties in het lichaam veroorzaken: uitlaatgassen, geneesmiddelen, chemicaliën (bijvoorbeeld oplosmiddelen), smog, sigarettenrook en alcohol, maar ook UV-straling worden met het ontstaan van vrije radicalen in verband gebracht.

Sommige cellen in ons immuunsysteem gebruiken deze agressieve vrije radicalen als wapen tegen bacteriën en virussen. Bij ontstekingen en allergieën produceert het immuunsysteem een grotere hoeveelheid vrije radicalen. De werking van vrije radicalen is echter nogal ongericht en ze kunnen dan ook lichaamseigen weefsels beschadigen. Het verouderingsproces van de lichaamscellen wordt voor een deel toegeschreven aan de werking van vrije radicalen. Een overdaad aan vrije radicalen betekent een concreet gevaar voor het lichaam. In dat geval spreekt men van oxidatieve stress. Oxidatieve stress wordt gezien als de oorzaak van vrijwel alle chronische ziekten en aandoeningen.

Effecten Airnergytherapie

Het vermogen van het lichaam om energie uit de aangeboden hoveelheid zuurstof te produceren regeneert en de productie van de lichaamseigen antioxydanten wordt geoptimaliseerd. Daardoor kan oxidatieve stress als gevolg van een te hoge concentratie vrije radicalen effectief worden bestreden. Het aërobe prestatievermogen (VO2) en ook de zuurstofverzadigingsgraad (SpO2) kunnen significant stijgen.

De technologie van Airnergy zorgt er dus voor dat de ingeademde lucht beter door het lichaam kan worden benut. De Airnergytherapie is volledig natuurlijk: er worden geen stoffen toegevoegd en er wordt niet gewerkt met verhoogde zuurstofconcentraties. Daardoor bestaat er geen gevaar voor bijwerkingen of overdosering.

Het toepassen van de Airnergytherapie lijkt niet alleen de levensverwachting te verhogen, maar beïnvloedt ook de gezondheid en de vitaliteit. De duur, impact en ernst van ziekten kan daardoor aanzienlijk worden beperkt en de vitaliteit neemt hierdoor toe.

Gebruikers

Wereldwijd zijn er inmiddels al duizenden gebruikers van Airnergy, bij artsen, therapeuten en Welnesscentra. Ook zijn er steeds meer privé-gebruikers, die een Airnergytoestel thuis hebben staan.

Het verbeteren van de zuurstofbenutting door het lichaam is een thema dat sporters en sportgeneeskundigen wereldwijd bezighoudt. Hoogtetraining, lagedrukkamers en helaas soms ook verboden middelen zijn exponenten van het voortdurende streven naar een beter aëroob prestatievermogen.

Vanwege de positieve invloed op het aërobe prestatievermogen hebben vele topsporters de Airnergytherapie in hun trainingsprogramma geïntegreerd. Met name om de gezondheid in zware trainingsfasen te stabiliseren, het herstel na zware trainingsarbeid te stimuleren en ter verbetering van hun prestatie- en concentratievermogen.

Zo gebruiken bijvoorbeeld de in de Bundesliga spelende voetbalclub Bayer 04 Leverkusen, het Duitse biathlon-herenteam, individuele atleten en professionele DTM- en Formule-1-coureurs Airnergytherapie in hun trainingsopbouw.

Gebruik in de praktijk

Een therapiesessie duurt gemiddeld 20 minuten. De Airnergytherapie wordt aangeboden in kuren van tien behandelingen. Door de volledig natuurlijke werking van de Airnergytherapie bestaat er geen gevaar voor bijwerkingen of overdosering. De verrijkte zuurstof van Airnergy zorgt juist voor een betere gezondheid. Airnergytherapie kan heel goed gecombineerd worden met aromatherapie, om daarmee een nog beter effect voor de gebruiker te bereiken. In samenwerking met Chi is voor het gebruik bij Airnergytherapie een set met een zestal veelgebruikte etherische oliën ontwikkeld. Uiteraard kan de Airnergy met vrijwel alle etherische oliën gebruikt worden. Airnergytherapie is eenvoudig in het gebruik en weinig arbeidsintensief. Daardoor is deze – als aanvulling op de al gebruikte behandelmethoden – gemakkelijk in te passen in een bestaande praktijk.

Onderzoeken

De resultaten van de Airnergytherapie worden ondersteund door een groot aantal klinische en wetenschappelijke studies en onderzoeken.

Dr. Dr. Ulrich Knop heeft een tweeledig gecontroleerde studie verricht naar de effecten van Airnergytherapie op onder andere de Hart Rate Variability. Na de behandeling is een verhoging van de Heart Rate Variability (HRV) met gemiddeld 34% gemeten. Dit vormt een relevante indicator voor een beter functionerend autonoom zenuwstelsel. De conclusie van deze studie is dat de toepassing van Airnergytherapie leidt tot direct duidelijke en significant verbeterde reacties in het stofwisselingsproces en een optimalisatie van de neurale aansturing van alle inwendige organen. Als gevolg hiervan wordt de basisgezondheidstoestand stabieler en neemt het reactievermogen toe. Het prestatievermogen neemt toe en het verouderingsproces van de weefsels verloopt minder snel. Dit leidt uiteindelijk ook tot een stabilisatie en verbetering van de werking van alle betrokken organen en orgaansystemen.
Airnergytherapie wordt dan ook gekwalificeerd als een effectieve basistherapie voor alle aandoeningen waarbij het immuunsysteem of de stofwisseling betrokken is. Bovendien wordt Airnergy aanbevolen als een serieuze preventiemethode.

In een studie van Dr. med Erich Krämer, Troisdorf uit 2001 wordt geconcludeerd dat de S(inglet)O(xygen)E(nergy)-Therapie – tegenwoordig bekend als Airnergytherapie – een uiterst effectieve therapievorm is om de liposestofwisselingssystemen te activeren. De toepassing van Airnergytherapie heeft geleid tot een daling van het LDL-cholesterol van meer dan 20%. Daarnaast leidde deze therapie tot een stijging van het HDL-cholesterol van rond de 40%. De daling van het HDL/LDL-quotiënt is van groot belang. Een quotiënt tot 4 is normaal en vanaf 6 is er sprake van een vier maal zo groot risico op een hartinfarct. Bij de proefpersonen zijn deze waarden gemiddeld met 50% gedaald en zijn ze allemaal onder de 4 en dus in het normale bereik gekomen.

In een studie door dr. Claudia Schöllmann (2004) is gekeken naar de effecten van Airnergytherapie enerzijds en Zuurstoftherapie anderzijds. Bij de toepassing van Airnergytherapie was sprake van een verbeterde zuurstofbenutting, die weerspiegeld werd in een betere stofwisselingskwaliteit en een verbetering van het regulerend vermogen. Het onder dezelfde condities inhaleren van geconcentreerde zuurstof had daarentegen geen positieve effecten.

In het Free Radical Biology & Medicine, Vol. 27, Nos. 11/12, pp. 1203-1207, 1999 wordt geconcludeerd: „Uit deze resultaten concluderen wij dat de productie van reactieve zuurstofsoorten door de NADPH-oxydatie, vermindert door de behandeling van menselijke monocyten met Singletenergie. Dit bewijst dat een Airnergybehandeling een helende werking op de cellen heeft en dat deze therapie voor een breed scala van aandoeningen die verband houden met oxidatieve stress een medische oplossing kan bieden.”

In een studie door de Fitness Clinic van Helsinki (1995) naar de fysiologische effecten van een Airnergybehandeling wordt geconcludeerd: „De zuurstofutilisatie stijgt met ongeveer 7 procent, de energieproductie stijgt met circa 8 procent. Zowel de CO2-productie als de lactaatproductie dalen met ongeveer 7 procent. De verhoogde energieproductie lijkt samen te hangen met de verbeterde zuurstofutilisatie.”

In een onderzoek van Scanlab AB, Scandinavisch analyselaboratorium (1996) wordt geconcludeerd dat alle testen met de door de singletzuurstof geactiveerde lucht resulteren in een significante toename van de antioxidatieve capaciteit van het bloedplasma. Gesteld wordt dat deze testresultaten aantonen dat deze capaciteitstoename onafhankelijk is van de individuele uitgangswaarden.

In een onderzoek naar de effecten van Singletenergie op de skeletspieren van een rat is vastgesteld dat met Singletenergie bestraalde spieren, die aangetast zijn door Ischias en het Reperfusie-syndroom, een hogere PCr en ATP-spiegel behouden (>20%; p<0,05). Dit leidt tot de conclusie dat weefselbeschadigingen als gevolg van Ischias en het Reperfusie-syndroom door SOE-bestraling beperkt kan worden.

Prof. Dr. Klaus Schlüter heeft in een studie 48 patiënten in een periode van twee weken minimaal tien Airnergybehandelingen gegeven. Bij patiënten met Hypertensie (n = 11) werd de bloeddruk genormaliseerd. Dit effect was ook na drie tot zes maanden nog waarneembaar Heel overtuigend waren de bevindingen bij Apnoepatiënten met een hartinsufficiëntie (NYHA II-IV) en bij patiënten met een verminderde zuurstofverzadiging (SpO2) als gevolg van een bronchiaal carcinoom of astmatische bronchitis.

In een studie in de Harannikliniek te Herne (D) onder 34 Patiënten met diverse aandoeningen is iedere patiënt is in een periode van twee weken minimaal tienmaal behandeld met de Airnergytherapie. Bij 82% van de patiënten trad een duidelijke verbetering van hun gezondheid op; bij twaalf van de vijftien apnoepatiënten, bij negen van de tien patiënten met slaapstoornissen, bij drie van de vijf patiënten met doorbloedingsstoornissen of hypertensie en bij vier patiënten met andere klachten. De verbeteringen van de gezondheid waren ook veertien dagen na afloop van de laatste behandeling nog aanwezig. In een aantal gevallen werd zelfs een verdergaande verbetering gerapporteerd.

Door Prof. Dr. Klaus Baum van de Sporthochschule Köln (2005) is in een onderzoek gekeken naar de effecten van Airnergytherapie op het uithoudingsvermogen. In een prestatietest op de lopende band is de adem- en polsfrequentie en de bloeddruk gemeten. Bovendien werd de zuurstofbenutting, de hoeveelheid uitgeademde CO2 – als indicatie voor de kwaliteit van de celstofwisseling – en de lactaatproductie gemeten. De lactaatmetingen geven een goede indicatie van de spierstofwisseling en het uithoudingsvermogen van de spieren. Baum gebruikt in zijn onderzoek ook een placebogroep, die behandeld wordt met een ‘nepapparaat’. De eerste resultaten zullen dit voorjaar beschikbaar komen.

Airnergy versus zuurstoftherapie

De Airnergytherapie kent een geheel andere benadering dan de gangbare zuurstoftherapieën. Er wordt bij de Airnergytherapie geen extra zuurstof toegediend aan de patiënt. Bij de traditionele zuurstoftherapie gebeurt dat meestal in geconcentreerde vorm of door het toedienen van extra hoeveelheden geïoniseerde zuurstof. Het is hierbij van belang te weten dat de lucht die wij inademen voor 21% bestaat uit zuurstof en dat de lucht die wij uitademen nog ongeveer 15% zuurstof bevat. Dat wil zeggen dat dus slechts een kwart van de in de lucht aanwezige zuurstof door het lichaam wordt gebruikt. Daarmee worden de rode bloedlichaampjes volledig met zuurstof verzadigd. In dat licht bezien lijkt het toedienen van extra zuurstof weinig zinvol.

Het belangrijkste onderscheid tussen Airnergy en de zogenaamde zuurstoftherapieën wordt in de navolgende studie geïllustreerd. In deze vergelijkende studie is gekeken naar toepassingen in het kader van preventie en toepassingen bij chronische ziekten.

Airnergy O2-Therapien
+
Gebruik van natuurlijke lucht met 21% zuurstof

Kunstmatige toediening van hoge concentraties zuurstof, variërend van 30% tot 100%
+
Verhoging van de energieproductie
= ATP-verhoging
+
Verhoging van de energieproductie

= ATP-verhoging
+
Regeneratie van de celeigen zuurstofbenutting
(O2-Utilisation)

Overschrijding van de zuurstofdrempel’, de natuurlijke bescherming tegen het ontstaan van zuurstofradicalen ofwel vrije radicalen
+
Verhoging van de intra- en extracellulaire productie van antioxydanten en daardoor het neutraliseren van vrije radicalen daar waar zij worden geproduceerd = bescherming van het erfelijk materiaal

Verhoging van vooral de intracellulaire productie van vrije radicalen, die tot beschadiging van het DNA kan leiden

In levensbedreigende situaties op de intensive care of als nonpreferente optie bij de behandeling van zware copd-patienten is het uiteraard soms nodig om verhoogde concentraties zuurstof toe te dienen. Bijwerkingen zoals de verhoogde productie van vrije radicalen worden in deze situaties voor lief genomen. Conclusie Uit alle studies blijkt dat de Airnergytherapie een positieve invloed heeft op de energieproductie in de cellen (ATP), de productie van de lichaamseigen antioxydanten, de SpO2, de VO2max, de Hart Rate Variability (HRV), de hartslag en de bloeddruk. De conclusie is gerechtvaardigd dat Airnergy in de complementaire geneeskunde een zeer effectieve basistherapie vormt. De Airnergytechnologie biedt een veelbelovend perspectief op verbetering van klachten als gevolg van:

 • Longziekten zoals copd en cara
 • Chronische Fibromyalgie
 • Tinnitus
 • Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS/ME)
 • Reumatische aandoeningen
 • Diabetes mellitus I en II
 • Verminderde visus en maculadegeneratie
 • Acute en chronische pijn
 • Lever- en stofwisselingsstoornissen
 • Hart- en vaatziekten
 • Huidziekten
 • Slaapstoornissen zoals slaapapnoe
 • Hypertensie
 • Ouderdomsziekten als Parkinson en Alzheimer
 • Multiple Chemical Syndrom (MCS)
 • Een te hoog cholesterolgehalte
 • Drs. Martin W. van Dam Airnergy+ Nederland BV
Fysiotherapie Poortugaal © 2014 Frontier Theme